خانه / رزومه اساتيد / رزومه استاد “زاگرس زند”

رزومه استاد “زاگرس زند”

 زاگرس  زند

دارای مدرک دکتری تخصصی تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران

کارشناس ارشد ایران شناسی، از دانشگاه شهیدبهشتی- بنیاد ایران شناسی

مدرس دانشگاه پیام نور کرج (گروه تاریخ  و گروه مدیریت جهانگردی)

 1. سوابق تحصیلی:

۱- کارشناس ارشد ایران شناسی- گرایش فرهنگ مردم. دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد ایرانشناسی. فارغ التحصیل ۱۳/۱۱/۱۳۸۸٫ رتبه نخست دوره با معدل:۹۷/۱۸٫ نمره پایان نامه:۵۰/۱۹٫

۲- دکتری تخصصی تاریخ ایران باستان. روزانه. دانشگاه تهران. ورودی مهر۱۳۹۱٫

۳- راهنمای رسمی ایرانگردی و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی . رتبه نخست در ۱۳۸۴ با نمره ۴۰/۹۰ از ۱۰۰٫

 

 1. سوابق علمی:

پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان: بازنمایی فرهنگ مردم ایران در سفرنامه های اروپاییان در دوره قاجار. ۱۳۸۸ با نمره ۵۰/۱۹٫ استاد راهنما: دکتر شهرام پرستش

پذیرفته شدن در میان پایان نامه های برتر سال از سوی موسسه مطالعات ملی.۱۳۹۰

رساله ی دکتری:

عنوان: سنجش روایت تاریخی شاهنامه ی فردوسی با تواریخ سده های نخستین اسلامی(از پادشاهی شیرویه تا فروپاشی ساسانیان). استاد راهنما: دکتر روزبه زرین کوب، استادان مشاور: دکتر جلال خالقی مطلق و  دکتر محمدباقر وثوقی. ۱۳۹۵٫

   مقالات:

 • مقاله: « مطالعه تطبیقی پژوهشهای ایرانشناسی غربی با شرق شناسی». در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی. تابستان۸۹٫ ش۴۲٫
 • مقاله: « جشن نیلوفر در ایران». نشریه بنیاد فرهنگی جمشید جاماسپیان.ش۴٫ تابستان۹۰٫
 • مقاله: « ارزش شاهنامه برای پژوهشهای علمی». نشریه امرداد. س۱۲٫ش۲۷۶٫ ۱۳۹۱٫
 • مقاله: « اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرمانشاه در دوران پهلوی اول». فصلنامه فروزش، ش۶(پیوسته۲۲)، زمستان۹۲٫
 • مقاله: « سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی». دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه ادب حماسی، سال۸،ش۱۵، زمستان۹۲٫
 • مقاله: « هویت ایرانی در دو نگاه؛ نگاه خودی و نگاه دیگری ». فصلنامه پژواک آرامش. ش۱۱٫ پاییز۹۲٫
 • مقاله: « سیمرغ؛ اسطوره ی درمان و خرد». فصلنامه پژواک آرامش.ش۱۲٫ زمستان۹۲٫
 • سفرنامه: « سفرنامه لرستان». قلمستان ؛ ویژه نامه همایش سفرنامه نویسی در گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد. ۲/۱۳۹۳٫ دانشگاه میبد.
 • مقاله: « بازنمایی تصویر فرهنگی هند در شاهنامه فردوسی». مجموعه مقالات همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، ج۱، ۳/۱۳۹۳٫ (مشترک با بانو صبا پژمان فر)
 • مقاله: « نقش حکومت محلی حیره (لخمیان) در سیاست خارجی ساسانیان ». مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، ج۴: ادیان و سنت ها، ۱۳۹۴٫
 • مقاله: « بررسی موانع و دشواریهای پژوهشهای جغرافیای تاریخی ایران(با توجه به ۴ عنصر: انسان، زمان، فضا و معیشت)»، مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیای تاریخی ایران، پژوهشگاه تاریخ اسلام،۱۳۹۴٫
 • مقاله: «جایگاه و ویژگی های شاهنامه ی پیرایش استاد خالقی مطلق و روش پیرایش علمی- انتقادی»، سخن سیاووشان، س۱، ش۱، ۱۳۹۴٫
 • مقاله: « بررسی انتقادی- اصلاحی نظریه”سازگاری ایرانی” و پیشنهاد نظریه دوسویه فرهنگی”سازگاری- سازشکاری ایرانی”»، پذیرش در نشریه علمی-پژوهشی پژوهشهای انسان شناسی ایران. زیر چاپ.
 • مقاله: « خلقیات ما ایرانیان» در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج ۴، دایره المعارف بزرگ اسلامی. ۱۳۹۵٫
 • مقاله: « سفرنامه شاردن» در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج۵، دایره المعارف بزرگ اسلامی. زیر چاپ.
 • مقاله: « زندگینامه شاردن» در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج۵، دایره المعارف بزرگ اسلامی. زیر چاپ.
 • نگارش مقالاتی در حوزه های ایرانشناسی، فرهنگ مردم ایران و هویت ایرانی در برخی پایگاههای اینترنتی علمی و دانشگاهی(مانند: تارنمای انسان شناسی و فرهنگ)
 • مقاله: « ارزش و اعتبار اوستا برای پژوهشهای ایران شناسی در تاریخ، جغرافیای تاریخی و جامعه شناسی تاریخی» در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی شرق شناسی تاریخ و ادبیات فارسی، دوره اول، شماره۱۵، بهار ۹۵، صص ۱۵۴- ۱۶۶٫
 • مقاله: « بررسی ویژگیها و روش ویرایش نامه ی باستان و معرفی آثار استاد میرجلال الدین کزازی در زمینه ی شاهنامه، اسطوره شناسی و زبان فارسی»، فرزانه فرزند فردوسی: ارجنامه ی دکتر کزازی، ۱۳۹۵، به کوشش ناصر گلستان فر و دکتر رحیمی زنگنه، نشر معین، ۱۳۹۵، صص ۱۸۷- ۲۱۰٫
 • مقاله: « بررسی دگرگونی ویژگیها و خویشکاری سیمرغ از متون اوستایی تا شاهنامه فردوسی»، کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مشهد مهر۱۳۹۵٫ (مشترک با بانو صبا پژمان فر)،(مقاله ی برتر کنگره)
 • مقاله: « مفهوم نظم و قانون از نگاه داریوش هخامنشی(بررسی موردی: سنگنوشته ی بیستون)»، فرستاده شده برای همایش بین المللی مطالعات ایران باستان، میبد یزد.
 • مقاله: « بررسی کتیبه های فارسی میانه دوره ساسانی و ارزش پژوهشی آنها»، پذیرفته شده برای: دومین همایش بین المللی شرق شناسی- مطالعات ایرانی، دانشگاه علیگر هند، ۱۳۹۵٫

 

ترجمه ها:

 • SH. Shahbazi , “ The Parthian Origins of House of Rustam” ,Bulletin of the Asia Institute.vol 7.1993.pp155-163.
 • SH. Shahbazi, “HISTORIOGRAPHY ii. PRE-ISLAMIC PERIOD” in: Encyclopedia Iranica. Ed by E. Yarshater.2012,VOL.XII, PP.325-330.
 • Said Amir Arjomand, “ Artaxerexes, Ardashir, and Bahman” , Journal of the American Oriental Society, 118.2 , 1998.
 • Rahim Shayegan, “Sasanian Political Ideology” , in: ANCIENT IRAN, ed by D.B.POTTS, Oxford, Chapter42. 2013, PP.805-813.
 • Jenes Nieling, ” Dongus Tapa-An Iron Age Settlement in the Udabno-Steppe, Eastern Kakheti” In: Achaemenid Culture and Local Traditions in Anatolia Southern Coucasus and Iran. Ed. By: Askold Ivantchik and Vakhtang Licheli, 2007.
 • Mary Boyce, “Some Remarks on the Transmission of the Kayanian Heroic Cycle”,
 • Mary Boyce, “AVESTAN PEOPLE” ” in: Encyclopedia Iranica. Ed by E. Yarshater,VOL., PP. .
 • A. Gardner , “MYTHOLOGY” in: Encyclopedia of religion and Ethics, ed by JAMES HASTINGS, VOL.IX, NEW YORK.1961.
 • Eric J. Sharpe, “Edward Burnett Tylor” ” in: Encyclopedia of religion, ed by Mircea Eliade, VOL.9, New York.

 

  نقد کتاب:

۱- نقد کتاب : اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی(دکتر شروین وکیلی)، در سرای محله خاقانی.تهران.۲۷/۱۰/۸۹٫ به همراه دکتر نوید بازرگان و دکتر ماحوزی(انتشار خلاصه ای از گفتار در تارنمای افراز)

۲- نقد کتاب: تاریخ کورش هخامنشی(شروین وکیلی)، انجمن باور.تهران.۱/۵/۹۰٫ به همراه دکتر بقایی ماکان و روشن ضمیر(انتشار خلاصه نشست در تارنمای ایران بوم و کانون خورشید)

۳- نقد کتاب: بهرام چوبین(آرتور کریستن سن)، بنیاد جمشید. تهران. ۹/۷/۹۰ به همراه دکتر کتایون مزداپور و دکتر نادره نفیسی. (انتشار گزارش نشست در امرداد)

۴- نقد کتاب: جامعه شناسی جوک و خنده(شروین وکیلی)، خانه فرهنگ باغ آینه.با حضور نویسنده . کرج.۱/۹/۹۰٫

۵- نقد و معرفی کتاب: سخنی از سیمرغ(گفتگوی سامان ح اصفهانی با دکتر میرجلال الدین کزازی) با حضور دکتر کزازی و نویسنده. باغ آینه کرج،۱۱/۱۳۹۱٫

۶- نقد کتاب شاهنامه و پژوهشهای تازه(مجموعه مقالات) ترجمه محمود فاضلی بیرجندی با حضور مترجم  و دکتر شاهین پهنادایان، باغ آینه کرج ۴/۹۲٫

 

 ارائه مقاله و سخنرانی در همایشها و سمینارها:

۱- ارایه مقاله و سخنرانی « جایگاه موزه در فرهنگ جامعه» در دومین همایش میراث داران البرز در کرج.۴/۸۹٫

۲- ارایه مقاله و سخنرانی « اهمیت تصاویر سفرنامه ها در ثبت تاریخ» در همایش تاریخ و تصویر در یک قرن گدشته. کرج. ۱۰/۸۹٫

۳- ارایه مقاله و سخنرانی « تاریخ و آیینهای نوروز» در همایش نوروز در تالار خاقانی تهران.۲۰/۱۲/۹۰٫

۴- ارایه مقاله و سخنرانی « جش مهرگان؛ از باستان تا امروز» در همایش مهر مولانا. تالار ایوان شمس تهران.۱۰/۷/۹۰٫

۵- ارایه مقاله و سخنرانی « بازنمایی تصویر فرهنگی هند در شاهنامه فردوسی» در همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، قم ۴/۷/۹۲٫(مشترک با بانو صبا پژمان فر)

۶- ارایه مقاله و سخنرانی « نقش حکومت محلی حیره در سیاست خارجی ساسانیان(به ویژه در مناسبات سیاسی- نظامی ایران و روم)» در همایش میرات مشترک ایران و عراق، تهران و قم، ۱۲/۹۳٫

۷- ارایه مقاله و سخنرانی « بازنمایی ایران باستان در نوشته های یونانیان و رومیان» در همایش “بازنمایی ایران و ایرانی در سفرنامه ها”، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات و موزه ملک، تهران، موزه ملک، ۱۱/۳/۹۵٫

۸- ارایه مقاله و گزینش برای سخنرانی « ارزش و اعتبار اوستا برای پژوهشهای ایران شناسی در تاریخ، جغرافیای تاریخی و جامعه شناسی تاریخی» در کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات فارسی، ایروان ارمنستان، بهار ۹۵٫

۹- ارایه مقاله و سخنرانی « بررسی دگرگونی ویژگیها و خویشکاری سیمرغ از متون اوستایی تا شاهنامه فردوسی» در کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مشهد، ۱۵ مهر۹۵٫ که از سوی هیات داوران مقاله ی برتر کنگره نیز شناخته شد.

 

 1. سوابق اجرایی:

۱- تدریس در گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور غرب تهران، کرج و ملارد برای درسهای: هنر و معماری ایران باستان، معماری ایران اسلامی، و موزه داری و موزه های ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، صنایع دستی، فرهنگ عامه، باستان شناسی ایران. از ۱۳۸۹تا ۱۳۹۵

۲- تدریس در گروه تاریخ دانشگاه پیام نور کرج برای درسهای: تاریخ نگاری در ایران، تاریخ تشیع، تاریخ تحولات سیاسی و فرهنگی ایران از اسلام تا علویان، تاریخ تحولات سیاسی و فرهنگی ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان، منابع و ماخذ تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران از ایلامی ها تا هخامنشیان، تاریخ تمدنهای مشرق زمین، تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی، تاریخ یونان و روم، از نیمسال دوم ۹۲-۹۳ تا اکنون.

۳- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر تهران، برای درس فرهنگ عمومی در نیمسال اول ۹۳-۹۴٫

۴- تدریس در آموزشگاه گردشگری “بهار ارتیاطات ایرانیان” و “میراث جاویدان دیار پارسه” کرج : درس فرهنگ اقوام ایرانی، برای دوره های راهنمایان تور سازمان میراث فرهنگی و دیپلم گردشگری فنی حرفه ای. تابستان۹۴، تابستان ۹۵، زمستان ۹۵٫

۵- مدیر پژوهشکده مطالعات البرزشناسی در موزه تاریخ شهر (نسخ خطی و مردم شناسی) کرج و برگزاری نشست های هفتگی و سخنرانی و همایش. دوسال از۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹٫

۶- عضو هیات برنامه ریزی و برگزاری در چهار همایش بزرگداشت فردوسی در کرج: ۱- نخستین کنگره بین المللی فردوسی(۱۳/۵/۸۹)، ۲- همایش “فردوسی شاعری برای همه هزاره ها”(۲۶/۲/۹۰)، ۳- سومین بزرگداشت فردوسی در اداره ارشاد کرج، ۲۹/۲/۹۴ ، ۴- چهارمین بزرگداشت فردوسی در اداره ارشاد کرج، ۳/۳/۹۵٫

۷- تدریس دوره ی« اسطوره های ایرانی» در موسسه فرهنگی باغ آینه در کرج.  تابستان۱۳۸۹ و دوره ی «آشنایی با اسطوره های ایرانی» گام یکم و گام دوم(۱۳ نشست) در انجمن دوستداران شاهنامه البرز، تابستان۹۵٫

۸- تدریس دوره ی “شاهنامه خوانی” از ۵/۹۲ تا ۷/۹۲ در فرهنگسرای چیستا، کرج. تدریس هفتگی “شاهنامه” در آموزشگاه موسیقی سایه در تهران از ۴/۹۳ تا ۶/۹۳٫  برگزاری نشستهای ماهانه “دوستداران فردوسی” بصورت پیوسته از ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲ در کرج. برگزاری نشست های هفتگی “دوستداران شاهنامه” در کافه کتاب همیشه و دبیرستان نیک روش در کرج از ۳/۹۳ (۱۱۵ نشست).

۹- عضو هیات مدیره یا موسس: انجمن غیردولتی فرهنگی افراز، انجمن غیر دولتی پارسی انجمن، انجمن شاهنامه خوانی البرز. انجمن دوستداران شاهنامه البرز.

۱۰-دبیر علمی و داور همایش کورش بزرگ، تهران، دی۹۵٫  عضو هیات علمی و داوران کنگره بین المللی “زبان و ادبیات” مشهد، مهر۹۵٫ هیات علمی همایش مهر مولانا (جشن مهرگان و سالروز مولانا). همکاری موسسه خورشید- سروش مولانا. تالار ایوان شمس تهران.۷/۹۰٫

۱۱- برگزاری کارگاه شاهنامه پژوهی(دستنویس ها، چاپها و ویرایشهای شاهنامه و معرفی ویرایش علمی- انتقادی) در کنگره بین المللی زبان و ادبیات مشهد، مهر۹۵٫

 

 1. سخنرانی ها:

۱- بیش از ۵۲ سخنرانی در زمینه های: ایران شناسی، شاهنامه شناسی، حماسه های ایرانی، جشن های ایرانی، اسطوره های ایرانی، تاریخ ایران باستان، فرهنگ مردم ایران. در دانشگاه ها، همایش های بین المللی و ملی، بزرگداشت ها و بنیاد های فرهنگی.  از ۸۸ تا ۹۵٫

درباره‌ی آواي ميراث

شماره تماس : 32732575 - 32742554

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *