خانه / فراگيران / نتایج آزمون داخلی / نتایج آزمون داخلی نیم سال دوم 1397(دوره آشپزی عمومی)

نتایج آزمون داخلی نیم سال دوم 1397(دوره آشپزی عمومی)