خانه / وبلاگ / مدیر فنی بند ب کیست و دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

مدیر فنی بند ب کیست و دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

مدیر فنی شخصی است که با تایید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در دفتر/ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری به کار گمارده می شود که ضمن تسلط به یکی از زبان های خارجی ، ترجیحأ انگلیسی ، آگاهی کامل از کلیه قوانین و مقررا سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری و رعایت آن نسبت به برنامه ریز  گشت های داخلی ، ورودی و خروجی ،قیمت گذاری ، سازماندهی و هماهنگی ، راهبر ی و نظارت بر اجرای گشت ها و در راستای اهدافدفتر/ شرکت بشرح ذیل فعالیت نمایند:

اهداف دفتر / شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

 1.  شناخت نیازهای مشتری
 2.  ارائه راه حل مناسب برای رفع این نیازها
 3.  کسب رضایت منطقی مشتری و حفظ آن
 4.  فروش ، کسب درآمد و افزایش سود متعارف
 5.  نظارت بر حسن اجرای ارایه خدمات

 

وظایف مدیران فنی

 1.  برنامه ریزی
 2.  سازماندهی
 3.  راهبری
 4.  کنترل و نظارت

-برنامه ریزی:

برنامه ریزی به معنای تفکر پیشاپیش و پیش بینی راه ح ل های احتمالی آینده است . فرآیند برنامه ریزی می بایست در جهت اهداف کلی دفتر و در قالب چهارچوب و قوانین سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری باشدو شامل موارد زیر است:

 • شناسایی و تعیین بازارهای هدف جهت جذب گردشگر خارجی ، شناسایی و تعیین مقاصد گردشگری مناسب و گشت های تخصصی
 • نحوه ارایه تبلیغات و بازاریابی و جلب مشتری
 • پیش بینی فروش و تعیین بودجه دقیق تور
 • تهیه بسته سفر و قیمت گذاری نهایی

-سازماندهی:

سازماندهی به معنای فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز ، ایجاد روابط کاری ، مسئولیت ها و اختیارات به نحو مطلوب و موثر برای رسیدن به اهداف و با هماهنگی مدیر دفتر:

 • مدیریت کلیه ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی
 • آگاهی از کیفیت واحد های اقامتی و وسایل حمل ونقل
 • آگاهی از چگونگی اخذ ویزای کشورها از طریق منطقی و کانالهای قانونی آگاهی
 • از نحوه صدور بلیط و قوانین مربوط
 • مدیریت ارتباط مناسب و سالم کاری با مراجعین

از آنجائی که گزینش و بکارگیری افراد توانا ، ساعی ، دارای دانش و معلومات لازم  در ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و موفقیت آمیز بودن عملیات فروش به انتخاب و گزینش صحیح کارمند ان فروش بستگی دارد لذا مدیران فنی میبایست با هماهنگی و نظارت مدیر نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند.

 • گزینش و استخدام افراد مورد نیاز برای تکمیل نیروی انسانی قسمت فروش
 • فراهم نمودن امکانات لازم جهت آموزش کافی نیروی انسانی تحت سرپرستی
 • گماردن راهنمایان دارای کارت و با تجربه جهت همراهی تورها

 

-راهبری :

به معنای اداره ، مدیریت ، راهنمایی و هدایت نیروهای تحت سرپرستی است با هماهنگی مدیر:

 • ایجاد ارتباط رسمی از طریق مکاتبات با کارگزاران داخلی و خارجی
 • ایجاد ارتباط رسمی از طریق مکاتبات با مدیران واحدهای اقامتی و وسایل حمل ونقل
 • ارتباط با مدیران فنی سایر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری جهت توسعه کار تشکیل جلسات با پرسنل تحت سرپرستی و توجیه آنان درخصوص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و راهنمایی کارکنان
 • توجیه پرسنل در ارائه اطلاعات صحیح و حقایق موجود به مسافر با صداقت کامل
 • آگاه نمودن کارکنان در توجیه مسافران از مقررات گمرک کشورها ، محدودیت های ارزی ،واکسیناسیون و قوانین بهداشتی کشورها و سایر موارد

 

-کنترل و نظارت :

به معنای اطمینان از اجرای سیاس ت ها و برنامه های  سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، ارزیابی عملکرد نیروهای تحت سرپرستی و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج مورد انتظار و بررسی علل مغایرت آنها:

 • کنترل گزارش فروش روزانه تورهاتهیه گزارش فروش تورها در پایان هرماه با هماهنگی واحد مالی
 • کنترل و بررسی کیفیت اجرایی تورها از طریق تهیه و در اختیار قرار دادن فرم های نظرخواهی به مسافران که در پایان هر گشت جمع آوری و رسیدگی می شود.
 • تهیه آمار گشت های برگزارشده ، تنظیم و ارایه گزارش عملکرد به صورت ماهانه در فر م هایمخصوص و ارسال به سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به انضمام مدارک و مستندات مربوطه
 • نظارت بر ثبت نام و نحوه اجرای گشتها
 • رسیدگی به شکایات واصله از نحوه ارایه خدمات به مسافرین با نظارت مدیر
 • انجام امور ارجاعی از طرف مدیر در رابطه با خدمات گردشگری

 

وظایف و تعهدات مدیران فنی با استناد به دستورالعمل تاسیس و نظارت بر فعالیت  دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری:

 • مدیر فنی به طور همزمان نمیتواند مدیر فنی بیش از یک دفتر بوده و موظف به حضور تمام وقت در دفتر می باشد.
 • حضور دارنده پروانه یا مدیر فنی در دفتر الزامی است و در غیاب دارنده پروانه ، مدیر فنی در اشخاص حقیقی و رئیس هیئت مدیره به همراه مدیر فنی در اشخاص حقوقی عهده دارمسئولیت بوده و موظف به پاسخگویی به مراجع ذیربط خواهند بود.
 • مدیر فنی موظف است حسب درخواست کمیته فنی جهت ادای توضیحات در محل تشکیل آن حضور بهم رساند.
 • در صورت احراز تخلف مدیر فنی در کمیته فنی ، پروانه فعالیت آن به مدت سه ماه تعلیق و در صورت تکرار لغو و غیر قابل احیاء میباشد.

درباره‌ی آواي ميراث

شماره تماس : 32732575 - 32742554

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *