خانه / رزومه اساتيد / رزومه استاد “زاگرس زند”

رزومه استاد “زاگرس زند”

 زاگرس  زند

دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران

کارشناس ارشد ایران شناسی، از دانشگاه شهیدبهشتی- بنیاد ایران شناسی

مدرس دانشگاه پیام نور کرج (گروه تاریخ  و گروه مدیریت جهانگردی)

 1. سوابق تحصیلی:

۱- کارشناس ارشد ایران شناسی- گرایش فرهنگ مردم. دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد ایرانشناسی. فارغ التحصیل ۱۳/۱۱/۱۳۸۸٫ رتبه نخست دوره با معدل:۹۷/۱۸٫ نمره پایان نامه:۵۰/۱۹٫

۲- دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ ایران باستان. روزانه. دانشگاه تهران. ورودی مهر۱۳۹۱٫

۳- راهنمای رسمی ایرانگردی و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی . رتبه نخست در ۱۳۸۴ با نمره ۴۰/۹۰ از ۱۰۰٫

 

 1. سوابق علمی:

پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان: بازنمایی فرهنگ مردم ایران در سفرنامه های اروپاییان در دوره قاجار. ۱۳۸۸ با نمره ۵۰/۱۹٫ استاد راهنما: دکتر شهرام پرستش

پذیرفته شدن در میان پایان نامه های برتر سال از سوی موسسه مطالعات ملی.۱۳۹۰

رساله ی دکتری:

عنوان: سنجش روایت تاریخی شاهنامه ی فردوسی با تواریخ سده های نخستین اسلامی(از پادشاهی شیرویه تا فروپاشی ساسانیان). استاد راهنما: دکتر روزبه زرین کوب، استادان مشاور: دکتر جلال خالقی مطلق و  دکتر محمدباقر وثوقی. ۱۳۹۵٫

   مقالات:

 • مقاله: « مطالعه تطبیقی پژوهشهای ایرانشناسی غربی با شرق شناسی». در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی. تابستان۸۹٫ ش۴۲٫
 • مقاله: « جشن نیلوفر در ایران». نشریه بنیاد فرهنگی جمشید جاماسپیان.ش۴٫ تابستان۹۰٫
 • مقاله: « ارزش شاهنامه برای پژوهشهای علمی». نشریه امرداد. س۱۲٫ش۲۷۶٫ ۱۳۹۱٫
 • مقاله: « اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرمانشاه در دوران پهلوی اول». فصلنامه فروزش، ش۶(پیوسته۲۲)، زمستان۹۲٫
 • مقاله: « سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی». دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه ادب حماسی، سال۸،ش۱۵، زمستان۹۲٫
 • مقاله: « هویت ایرانی در دو نگاه؛ نگاه خودی و نگاه دیگری ». فصلنامه پژواک آرامش. ش۱۱٫ پاییز۹۲٫
 • مقاله: « سیمرغ؛ اسطوره ی درمان و خرد». فصلنامه پژواک آرامش.ش۱۲٫ زمستان۹۲٫
 • سفرنامه: « سفرنامه لرستان». قلمستان ؛ ویژه نامه همایش سفرنامه نویسی در گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد. ۲/۱۳۹۳٫ دانشگاه میبد.
 • مقاله: « بازنمایی تصویر فرهنگی هند در شاهنامه فردوسی». مجموعه مقالات همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، ج۱، ۳/۱۳۹۳٫ (مشترک با بانو صبا پژمان فر)
 • مقاله: « نقش حکومت محلی حیره (لخمیان) در سیاست خارجی ساسانیان ». مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، ج۴: ادیان و سنت ها، ۱۳۹۴٫
 • مقاله: « بررسی رویکردهای مثبت و شرق شناسانه به هویت ایرانی در دوران قاجار در سفرنامه های جهانگردان فرانسوی»، مجموعه مقالات کنفرانس ایران شناسی در فرانسه (همایش بین المللی ایران شناسی، مدرسه عالی مطالعات آسیایی پاریس)، نشر نگارستان اندیشه، بهار۱۳۹۴، ۳۶۳-۳۸۴٫
 • مقاله: « بررسی موانع و دشواریهای پژوهشهای جغرافیای تاریخی ایران(با توجه به ۴ عنصر: انسان، زمان، فضا و معیشت)»، مجموعه مقالات همایش ملی جغرافیای تاریخی ایران، پژوهشگاه تاریخ اسلام،۱۳۹۴٫
 • مقاله: « بررسی سه رویکرد مثبت، منفی و بی طرفانه به آداب، رسوم و فرهنگ عامه ی ایران در سفرنامه های اروپاییان در دوران قاجار». مجموعه مقالات همایش ملی ایران شناسی، آداب و رسوم، دانشگاه آیت الله حایری میبد یزد، تابستان۱۳۹۴٫
 • مقاله: «جایگاه و ویژگی های شاهنامه ی پیرایش استاد خالقی مطلق و روش پیرایش علمی- انتقادی»، سخن سیاووشان، س۱، ش۱، ۱۳۹۴٫
 • مقاله: « بررسی انتقادی- اصلاحی نظریه”سازگاری ایرانی” و پیشنهاد نظریه دوسویه فرهنگی”سازگاری- سازشکاری ایرانی”»، پذیرش در نشریه علمی-پژوهشی پژوهشهای انسان شناسی ایران. زیر چاپ.
 • مقاله: « خلقیات ما ایرانیان» در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج ۴، دایره المعارف بزرگ اسلامی. ۱۳۹۵٫
 • مقاله: « سفرنامه شاردن» در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج۵، دایره المعارف بزرگ اسلامی. زیر چاپ.
 • مقاله: « زندگینامه شاردن» در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، ج۵، دایره المعارف بزرگ اسلامی. زیر چاپ.
 • نگارش مقالاتی در حوزه های ایرانشناسی، فرهنگ مردم ایران و هویت ایرانی در برخی پایگاههای اینترنتی علمی و دانشگاهی(مانند: تارنمای انسان شناسی و فرهنگ)
 • مقاله: « ارزش و اعتبار اوستا برای پژوهشهای ایران شناسی در تاریخ، جغرافیای تاریخی و جامعه شناسی تاریخی» در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی شرق شناسی تاریخ و ادبیات فارسی، دوره اول، شماره۱۵، بهار ۹۵، صص ۱۵۴- ۱۶۶٫
 • مقاله: « بررسی ویژگیها و روش ویرایش نامه ی باستان و معرفی آثار استاد میرجلال الدین کزازی در زمینه ی شاهنامه، اسطوره شناسی و زبان فارسی»، فرزانه فرزند فردوسی: ارجنامه ی دکتر کزازی، ۱۳۹۵، به کوشش ناصر گلستان فر و دکتر رحیمی زنگنه، نشر معین، ۱۳۹۵، صص ۱۸۷- ۲۱۰٫
 • مقاله: « بررسی دگرگونی ویژگیها و خویشکاری سیمرغ از متون اوستایی تا شاهنامه فردوسی»، کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مشهد مهر۱۳۹۵٫ (مشترک با بانو صبا پژمان فر)،(مقاله ی برتر کنگره)
 • مقاله: « مفهوم نظم و قانون از نگاه داریوش هخامنشی(بررسی موردی: سنگنوشته ی بیستون)»، فرستاده شده برای همایش بین المللی مطالعات ایران باستان، میبد یزد.
 • مقاله: « بررسی کتیبه های فارسی میانه دوره ساسانی و ارزش پژوهشی آنها»، پذیرفته شده برای: دومین همایش بین المللی شرق شناسی- مطالعات ایرانی، دانشگاه علیگر هند، ۱۳۹۵٫

 

ترجمه ها:

 • SH. Shahbazi , “ The Parthian Origins of House of Rustam” ,Bulletin of the Asia Institute.vol 7.1993.pp155-163.
 • SH. Shahbazi, “HISTORIOGRAPHY ii. PRE-ISLAMIC PERIOD” in: Encyclopedia Iranica. Ed by E. Yarshater.2012,VOL.XII, PP.325-330.
 • Said Amir Arjomand, “ Artaxerexes, Ardashir, and Bahman” , Journal of the American Oriental Society, 118.2 , 1998.
 • Rahim Shayegan, “Sasanian Political Ideology” , in: ANCIENT IRAN, ed by D.B.POTTS, Oxford, Chapter42. 2013, PP.805-813.
 • Jenes Nieling, ” Dongus Tapa-An Iron Age Settlement in the Udabno-Steppe, Eastern Kakheti” In: Achaemenid Culture and Local Traditions in Anatolia Southern Coucasus and Iran. Ed. By: Askold Ivantchik and Vakhtang Licheli, 2007.
 • Mary Boyce, “Some Remarks on the Transmission of the Kayanian Heroic Cycle”,
 • Mary Boyce, “AVESTAN PEOPLE” ” in: Encyclopedia Iranica. Ed by E. Yarshater,VOL., PP. .
 • A. Gardner , “MYTHOLOGY” in: Encyclopedia of religion and Ethics, ed by JAMES HASTINGS, VOL.IX, NEW YORK.1961.
 • Eric J. Sharpe, “Edward Burnett Tylor” ” in: Encyclopedia of religion, ed by Mircea Eliade, VOL.9, New York.

 

  نقد کتاب:

۱- نقد کتاب : اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی(دکتر شروین وکیلی)، در سرای محله خاقانی.تهران.۲۷/۱۰/۸۹٫ به همراه دکتر نوید بازرگان و دکتر ماحوزی(انتشار خلاصه ای از گفتار در تارنمای افراز)

۲- نقد کتاب: تاریخ کورش هخامنشی(شروین وکیلی)، انجمن باور.تهران.۱/۵/۹۰٫ به همراه دکتر بقایی ماکان و روشن ضمیر(انتشار خلاصه نشست در تارنمای ایران بوم و کانون خورشید)

۳- نقد کتاب: بهرام چوبین(آرتور کریستن سن)، بنیاد جمشید. تهران. ۹/۷/۹۰ به همراه دکتر کتایون مزداپور و دکتر نادره نفیسی. (انتشار گزارش نشست در امرداد)

۴- نقد کتاب: جامعه شناسی جوک و خنده(شروین وکیلی)، خانه فرهنگ باغ آینه.با حضور نویسنده . کرج.۱/۹/۹۰٫

۵- نقد و معرفی کتاب: سخنی از سیمرغ(گفتگوی سامان ح اصفهانی با دکتر میرجلال الدین کزازی) با حضور دکتر کزازی و نویسنده. باغ آینه کرج،۱۱/۱۳۹۱٫

۶- نقد کتاب شاهنامه و پژوهشهای تازه(مجموعه مقالات) ترجمه محمود فاضلی بیرجندی با حضور مترجم  و دکتر شاهین پهنادایان، باغ آینه کرج ۴/۹۲٫

 

 ارائه مقاله و سخنرانی در همایشها و سمینارها:

۱- ارایه مقاله و سخنرانی « جایگاه موزه در فرهنگ جامعه» در دومین همایش میراث داران البرز در کرج.۴/۸۹٫

۲- ارایه مقاله و سخنرانی « اهمیت تصاویر سفرنامه ها در ثبت تاریخ» در همایش تاریخ و تصویر در یک قرن گدشته. کرج. ۱۰/۸۹٫

۳- ارایه مقاله و سخنرانی « تاریخ و آیینهای نوروز» در همایش نوروز در تالار خاقانی تهران.۲۰/۱۲/۹۰٫

۴- ارایه مقاله و سخنرانی « جش مهرگان؛ از باستان تا امروز» در همایش مهر مولانا. تالار ایوان شمس تهران.۱۰/۷/۹۰٫

۵- ارایه مقاله و سخنرانی « بازنمایی تصویر فرهنگی هند در شاهنامه فردوسی» در همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، قم ۴/۷/۹۲٫(مشترک با بانو صبا پژمان فر)

۶- ارایه مقاله و سخنرانی « نقش حکومت محلی حیره در سیاست خارجی ساسانیان(به ویژه در مناسبات سیاسی- نظامی ایران و روم)» در همایش میرات مشترک ایران و عراق، تهران و قم، ۱۲/۹۳٫

۷- ارایه مقاله و سخنرانی « بازنمایی ایران باستان در نوشته های یونانیان و رومیان» در همایش “بازنمایی ایران و ایرانی در سفرنامه ها”، پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات و موزه ملک، تهران، موزه ملک، ۱۱/۳/۹۵٫

۸- ارایه مقاله و گزینش برای سخنرانی « ارزش و اعتبار اوستا برای پژوهشهای ایران شناسی در تاریخ، جغرافیای تاریخی و جامعه شناسی تاریخی» در کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات فارسی، ایروان ارمنستان، بهار ۹۵٫

۹- ارایه مقاله و سخنرانی « بررسی دگرگونی ویژگیها و خویشکاری سیمرغ از متون اوستایی تا شاهنامه فردوسی» در کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مشهد، ۱۵ مهر۹۵٫ که از سوی هیات داوران مقاله ی برتر کنگره نیز شناخته شد.

 

 1. سوابق اجرایی:

۱- تدریس در گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور غرب تهران، کرج و ملارد برای درسهای: هنر و معماری ایران باستان، معماری ایران اسلامی، و موزه داری و موزه های ایران، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، صنایع دستی، فرهنگ عامه، باستان شناسی ایران. از ۱۳۸۹تا ۱۳۹۵

۲- تدریس در گروه تاریخ دانشگاه پیام نور کرج برای درسهای: تاریخ نگاری در ایران، تاریخ تشیع، تاریخ تحولات سیاسی و فرهنگی ایران از اسلام تا علویان، تاریخ تحولات سیاسی و فرهنگی ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان، منابع و ماخذ تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران از ایلامی ها تا هخامنشیان، تاریخ تمدنهای مشرق زمین، تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی، تاریخ یونان و روم، از نیمسال دوم ۹۲-۹۳ تا اکنون.

۳- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر تهران، برای درس فرهنگ عمومی در نیمسال اول ۹۳-۹۴٫

۴- تدریس در آموزشگاه گردشگری “بهار ارتیاطات ایرانیان” و “میراث جاویدان دیار پارسه” کرج : درس فرهنگ اقوام ایرانی، برای دوره های راهنمایان تور سازمان میراث فرهنگی و دیپلم گردشگری فنی حرفه ای. تابستان۹۴، تابستان ۹۵، زمستان ۹۵٫

۵- مدیر پژوهشکده مطالعات البرزشناسی در موزه تاریخ شهر (نسخ خطی و مردم شناسی) کرج و برگزاری نشست های هفتگی و سخنرانی و همایش. دوسال از۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹٫

۶- عضو هیات برنامه ریزی و برگزاری در چهار همایش بزرگداشت فردوسی در کرج: ۱- نخستین کنگره بین المللی فردوسی(۱۳/۵/۸۹)، ۲- همایش “فردوسی شاعری برای همه هزاره ها”(۲۶/۲/۹۰)، ۳- سومین بزرگداشت فردوسی در اداره ارشاد کرج، ۲۹/۲/۹۴ ، ۴- چهارمین بزرگداشت فردوسی در اداره ارشاد کرج، ۳/۳/۹۵٫

۷- تدریس دوره ی« اسطوره های ایرانی» در موسسه فرهنگی باغ آینه در کرج.  تابستان۱۳۸۹ و دوره ی «آشنایی با اسطوره های ایرانی» گام یکم و گام دوم(۱۳ نشست) در انجمن دوستداران شاهنامه البرز، تابستان۹۵٫

۸- تدریس دوره ی “شاهنامه خوانی” از ۵/۹۲ تا ۷/۹۲ در فرهنگسرای چیستا، کرج. تدریس هفتگی “شاهنامه” در آموزشگاه موسیقی سایه در تهران از ۴/۹۳ تا ۶/۹۳٫  برگزاری نشستهای ماهانه “دوستداران فردوسی” بصورت پیوسته از ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲ در کرج. برگزاری نشست های هفتگی “دوستداران شاهنامه” در کافه کتاب همیشه و دبیرستان نیک روش در کرج از ۳/۹۳ (۱۱۵ نشست).

۹- عضو هیات مدیره یا موسس: انجمن غیردولتی فرهنگی افراز، انجمن غیر دولتی پارسی انجمن، انجمن شاهنامه خوانی البرز. انجمن دوستداران شاهنامه البرز.

۱۰-دبیر علمی و داور همایش کورش بزرگ، تهران، دی۹۵٫  عضو هیات علمی و داوران کنگره بین المللی “زبان و ادبیات” مشهد، مهر۹۵٫ هیات علمی همایش مهر مولانا (جشن مهرگان و سالروز مولانا). همکاری موسسه خورشید- سروش مولانا. تالار ایوان شمس تهران.۷/۹۰٫

۱۱- برگزاری کارگاه شاهنامه پژوهی(دستنویس ها، چاپها و ویرایشهای شاهنامه و معرفی ویرایش علمی- انتقادی) در کنگره بین المللی زبان و ادبیات مشهد، مهر۹۵٫

 

 1. سخنرانی ها:

۱- بیش از ۵۲ سخنرانی در زمینه های: ایران شناسی، شاهنامه شناسی، حماسه های ایرانی، جشن های ایرانی، اسطوره های ایرانی، تاریخ ایران باستان، فرهنگ مردم ایران. در دانشگاه ها، همایش های بین المللی و ملی، بزرگداشت ها و بنیاد های فرهنگی.  از ۸۸ تا ۹۵٫

درباره‌ی آواي ميراث

شماره تماس : 32732575 - 32742554

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *