خانه / فراگيران / برنامه کلاسی / برنامه کلاسی فراگیران دوره مدیر فنی بند ب نیمه دوم سال ۱۴۰۰

برنامه کلاسی فراگیران دوره مدیر فنی بند ب نیمه دوم سال ۱۴۰۰

مدیر فنی  فردی است که بعد از دریافت مدرک از آموزشگاه  آوای میراث آریایی در دفتر و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مشغول به کار می شود که علاوه بر دانستن زبان خارجی غالبا انگلیسی، آگاهی کامل از قوانین و مقررات و رعایت آن نسبت به برنامه ریزی نظارت بر اجرای گشت ها در راستای اهداف دفتر به یک سری وظایف فعالیت می کنند

 

با توجه به شروع کلاس های دوره مدیر فنی بند ب دوره جدید در آموزشگاه آوای میراث آریایی برنامه کلاسی این  دوره به شرح زیر خدمت کلیه فراگیران عزیز اعلام میگردد.

  ساعت کلاس

روز های کلاس نام استاد                نام درس

 

ساعت ۱۴الی ۱۶

 

۳شنبه ۲/۹/۱۴۰۰

حضوری

استاد الیکا حسنی شناخت صنعت گردشگری
ساعت ۱۴الی ۱۶

 

۳شنبه ۹/۹/۱۴۰۰

حضوری

استاد الیکا حسنی شناخت صنعت گردشگری
ساعت ۱۴الی ۱۶

 

۱شنبه ۱۴/۹/۱۴۰۰

حضوری

استاد الیکا حسنی شناخت صنعت گردشگری
ساعت ۱۴الی ۱۶ ۳شنبه ۱۶/۹/۱۴۰۰

انلاین

استاد میلاد رحیمی برنامه ریزی و سرپستی گشت ها
ساعت ۱۴الی ۱۶ ۱شنبه ۲۱/۹/۱۴۰۰

انلاین  

استاد میلاد رحیمی برنامه ریزی و سرپستی گشت ها
ساعت ۱۴الی ۱۶ ۳شنبه ۲۳/۹/۱۴۰۰

انلاین

استاد میلاد رحیمی برنامه ریزی و سرپستی گشت ها
ساعت ۱۴الی ۱۶ ۱شنبه ۲۸/۹/۱۴۰۰

انلاین

استاد میلاد رحیمی برنامه ریزی و سرپستی گشت ها
ساعت ۱۵الی ۱۷ ۳شنبه  ۳۰/۹/۱۴۰۰

حضوری

 استاد فرزان احمدنژاد

 

شناسایی مسیرهای گردشگری
ساعت ۱۵الی ۱۷ ۱شنبه ۵/۱۰/۱۴۰۰

حضوری

استاد فرزان احمدنژاد شناسایی مسیرهای گردشگری
ساعت ۱۵الی ۱۷ ۳شنبه ۷/۱۰/۱۴۰۰

حضوری

استاد فرزان احمدنژاد

 

شناسایی مسیرهای گردشگری
ساعت ۱۵الی ۱۷ ۱شنبه ۱۲/۱۰/۱۴۰۰

حضوری

استاد فرزان احمدنژاد

 

شناسایی مسیرهای گردشگری
ساعت ۱۵الی ۱۷ ۳شنبه ۱۴/۱۰/۱۴۰۰

حضوری

استاد فرزان احمدنژاد

 

شناسایی مسیرهای گردشگری
ساعت ۱۱الی ۱۴ ۱شنبه ۱۹/۱۰/۱۴۰۰

 حضوری

استاد فرید روشنایی بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
ساعت ۱۱الی ۱۴ ۳شنبه ۲۱/۱۰/۱۴۰۰

حضوری

استاد فرید روشنایی بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
ساعت ۱۱الی ۱۴ ۱شنبه ۲۶/۱۰/۱۴۰۰

حضوری

استاد فرید روشنایی بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
ساعت ۱۴الی ۱۶ ۳شنبه ۲۸/۱۰/۱۴۰۰

انلاین

 

استاد مریم صالحی

 

انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی
ساعت ۱۴الی ۱۶ ۱شنبه ۳/۱۱/۱۴۰۰

انلاین

 

استاد مریم صالحی

انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی
ساعت ۱۴الی ۱۶ ۳شنبه ۵/۱۱/۱۴۰۰

انلاین

 

استاد مریم صالحی

انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی

آموزشگاه آوای میراث آریایی برای کلیه فراگیران عزیز دوره جدید مدیر فنی بند ب آرزوی موفقیت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *